Utsparing - talefelt

Det er normalt ikke et problem å føre en samtale selv om det er en plexiglass smittevernskjerm mellom partene, men i enkelte tilfelle hvor samtalen er svært viktig eller en befinner seg i omgivelser med høyt støynivå, kan utsparinger til talefelt være nyttig.

Dette kan produseres på alle typer skjermer.
Dersom du har behov for dette, ta kontakt med oss for pris og plassering.