Smittevern i plexiglass

Det er fremdeles viktig med smittevern. Vi har løsninger til alle typer bruk. Smittevernskjermer reduserer risikoen for all slags smitte og hjelper til med å holde oss friske. Endelig kan vi møtes igjen – la oss sørge for at det forblir sånn fremover! Kontakt oss for spesial løsninger.