Kjøpsbetingelser

Nedenfor ser du våre betingelser for kjøp, retur og reklamasjon.

Ved å akseptere kjøpsbetingelsene, aksepterer du også vår Personvernerklæring for hvordan vi behandler infomasjonen du lagrer via vår nettbutikk.
Les personvernerklæringen her.

Kjøpsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester i nettbutikken. Kjøpsbetingelsene utgjør, sammen med din bestilling gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse kjøpsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post. Plexibutikken eies og drives av Plexon AS, som er juridisk eier av nettbutikken.

1. Partene i handelen
Selger er Plexon AS, Løkkeåsveien 22C, 3138 Skallestad. PlexonAS er registrert med Org.nr.: 983712835. Telefon: 33 32 00 35, e-post: post@plexibutikken.no. Kjøper er den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

2. Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Plexon AS er samtidig bundet av din bestilling. Du har likevel mulighet til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett. Når Plexon AS mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken
Plexibutikken jobber hele tiden for å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil kan forekomme, noe som kan bety at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Vi legger stor vekt på å ha et bredt spekter av produkter i butikken, noe som gjør at vi i travle perioder kan gå tom for enkeltprodukter. Vi vil da informere deg spesielt, hvis dette fører til at leveransen forsinkes ut over normal leveringstid. Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet ikke lenger er tilgjengelig. I slike situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.
Som forhandler og juridisk eier er Plexon AS ansvarlig for transaksjoner på nettsiden. Dette betyr blant annet at kredittkortopplysninger blir skrevet inn på en sikker, kryptert side. Kredittkortnummer oppbevares ikke av Plexon. Dette håndteres av vår betalingspartner Nets.

4. Priser
Alle priser er eksklusiv frakt, men inklusiv merverdiavgift, i NOK. Frakt belastes etter Postnord satser.

5. Levering og forsinkelse
Levering av produktene skjer ved forsendelse med Postnord. Plexon AS har risikoen for produktene inntil de overtas av deg. Dersom leveringen av produktene blir vesentlig forsinket (mer enn 10 dager), vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om når levering kan skje.

6. Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, må du så snart som mulig, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

7. Reklamasjon
Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist (gjelder ikke transportskade). Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 10.

8. Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Angrerettskjema kan lastes ned her. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert til oss i samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Produktet sendes tilbake til oss inkludert originalt emballasje og manualer sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

9. Personopplysninger
Plexibutikken bruker bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via epost.
Kundedata blir ikke delt med eller solgt til tredjepart, og oppbevares i henhold til norsk lov.

10. Salgspant
Plexon AS har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

11. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.


Frakt og leveringstid
Våre varer sendes ut med Postnord og leveres på bakgrunn av ditt valg av fraktmetode. Vi har produksjon/lager på Nøtterøy utenfor Tønsberg og varer sendes ut hver dag i ukedagene. Vår produksjonstid er 3-5 virkedager, hvor ordren er klar til å sendes/hentes. For enkelte produkter/grupper kan leveringstiden bli noe lenger.
Alle varer kan hentes på vårt lager i Løkkeåsveien 22c, 3138 Skallestad. ca 10 min. biltur fra Tønsberg. Varer kan hentes man-fre mellom 09:00-11:30 og 13:00-15:30. Vi tar forbehold om endringer i hentetiden under høytider og på helligdager.
Dersom du ikke har hentet varen(e) innen 14 dager (jamfør angrerettsloven), og ikke har informert oss om at du ønsker å benytte angreretten, så returneres varen(e) til lager mot et administrasjonsgebyr pålydende 149,-.

 

Returadresse:
Plexon AS
Løkkeåsveien 22C
3138 Skallestad

Betalingsbetingelser


Privatkunder:
Privatkunder kan velge å betale med faktura, via vår samarbeidspartner Nets. 

Les mer om våre betalingsalternativer her

Betaling med kort er lett tilgjengelig og sikkert. Vi aksepterer Kort, Vipps og faktura. Når du betaler med kort, reserverer vi beløpet ved bestilling (engangskjøp) eller -3 dager i forveien av forsendelsen med auto-påfyll. Kortet belastes først når varen er levert. Dersom du returnerer varen vil avtalt beløp blir tilbakebetalt til det samme kort som du betalte med.

Jeg har valgt faktura, men får kun opp kortbetaling. Hvorfor?
Vår samarbeidspartner innen faktura og kortbetaling, Nets, gjør alltid en kredittsjekk av alle våre kunder under fakturabetaling. Dersom man har brukt opp den kreditten man har tilgjengelig hos Klarna eller man har for mange utestående fakturaer, vil Klarna kunne fjerne muligheten for å betale med faktura og i stedet sette opp kortbetaling som eneste betalingsalternativ. Spørsmål rundt din status hos Nets må rettes direkte til Nets.

Bedriftskunder
Faktura utstedes når varene sendes fra selger og betalingsbetingelsene er normalt 10 dager. Etter forfall belastes gjeldende rentesats i henhold til morarenteloven. Selger benytter tredjepart for inndrivelse av faktura, for tiden Nordea Finance.
Fakturagebyr på kr 62.50 inkl. mva,  belastes ved all fakturering.
Har kjøper misligholdt sin konto hos selger, eller oppstår det på annen måte grunn til å anta at kjøper ikke kommer til å oppfylle sine forpliktelser som avtalt, har selger rett til å holde tilbake varepartiet, helt eller delvis, på eget eller tredjemanns lager, med utlevering etter hvert som betaling finner sted eller tilfredsstillende garanti stilles. Varene ansees å være i selgers eie inntil fullt oppgjør har funnet sted.
Faktura sendes kunde pr. e-post. Fakturaen sendes som pdf vedlegg.